-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Sivá skala

Orografický celok:Busov
Okres:Bardejov
Katastrálne územie:Cigeľka, Petrová
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:13.41 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Lokalita sa nachádza v nad obcou Cigeľka, na severovýchodnom svahu vrchu Sivá skala (837 m n.m.). V rozpätí nadmorských výšok 680 – 720 m sa tu zachoval pekný pralesový zvyšok, ktorý je tvorený prevažne lipovo-javorovými sutinovými lesmi, ktoré v menej skalnatých častiach prechádzajú do rovnorodých bučín. Z Drevín sa popri buku uplatňuje najmä javor horský, jaseň štíhly, jedľa biela a ojedinele aj brest horský. Lokalita nie je chránená (platí tu 1. stupeň ochrany) a zvyšok sa tu zachoval hlavne kvôli prirodzenej nedostupnosti spôsobenej terénnymi podmienkami. Cez lokalitu neprechádza žiadny značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov