-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Palotská jedlina

Orografický celok:Laborecká vrchovina
Okres:Medzilaborce
Katastrálne územie:Palota
Ochrana:5. stupeň ochrany - PR Palotská jedlina
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Východné Karpaty
NATURA 2000:SKCHVÚ011 Laborecká vrchovina
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a bukovo-jedľové kvetnaté lesy

Výmera:26.17 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

{vsig}galery/zvysky/palotska_jedlina/vsig}

Lokalita sa skladá z dvoch samostatných častí a nachádza sa blízko štátnej hranice s Poľskom, neďaleko obce Palota. V pralesových zvyškoch sa zachovali veľmi pekné ukážky jedľovo-bukových lesov s  prímesou javora horského, bresta a jaseňa štíhleho.  Štruktúra je veľmi diferencovaná a vo všetkých vrstvách sa približne vyrovnane uplatňuje buk aj jedľa. Reliéf je členitý, rozdelený stržami a nachádzajú sa v ňom viaceré prameniská, čo pravdepodobne prispelo hlavnou mierou k zachovaniu týchto pralesových zvyškov.

Obe časti sú súčasťou PR Palotská jedlina, ktorej väčšia časť však bola v minulosti ovplyvnená účelovým výberom. Do pralesových zvyškov boli zaradené len časti, kde neboli identifikované stopy po ťažbe.  V blízkosti lokality, po štátnej hranici, vedie červeno značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov