-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Dubová hora

Orografický celok:Slanské vrchy
Okres:Prešov
Katastrálne územie:Okružná
Ochrana:5. stupeň ochrany - PR Dubová hora
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKCHVÚ025 - Slanské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.2 Kyslomilné bukové lesy
Ls 2.1 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Výmera:5.38 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

dubova_hora_jv1
dubova_hora_jv1
dubova_hora_jv2
dubova_hora_jv3
dubova_hora_jv4
dubovahora-8124

Lokalita sa nachádza na juhovýchodnom svahu Dubovej hory  (763 m n.n.) v Slanských vrchoch. Na časti rovnomennej PR Dubová hora sa zachoval malý pralesový zvyšok. Tvoria ho dubovo-bukové lesy, pričom zmiešanie je skôr plošné a vyskytujú sa tu časti s prevahou buka alebo duba. Z drevín sa okrem duba zimného a buka lesného ojedinele vyskytuje aj javor horský a brest horský. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 580 do 680 m n.m. Priamo cez lokalitu prechádza zeleno značený turistický chodník z obce Podhradník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov