-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Válovy

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Dolný Harmanec
Ochrana:3. stupeň ochrany - NP Veľká Fatra
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 - Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy
Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:9.88 ha
Vlastníctvo:neštátne - obecné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Oblasť Bystrickej doliny bola ešte pred 50 rokmi známa rozsiahlymi starými lesmi. Prevažná časť z nich bola vyťažená, dnes je lesnícky intenzívne obhospodarovaná  a zachované zostali len nepatrné zvyšky na ťažko prístupných miestach. Jedným z nich je časť dolinky Válovy. Nájdeme tu ukážku javorovo-bukových horských lesov, na menšej ploche kvetnatých jedľo-bučín a skalnatých miestach, sutinách a žľaboch lipovo-javorových sutinových lesov. Zaujímavé sú rozvoľnené lesné porasty na rozsiahlych skalách. Lokalitu spestruje kaskádovitý vodopád. Cez lokalitu nevedie žiadna značkovaná trasa.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov