-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kôprovnica

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:5.49 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Malý zvyšok čučoriedkových smrečín na pravej strane Španej doliny. Rozsiahle lesy v okolí boli v minulosti vyrúbané alebo silne ovplyvnené pastvou dobytka.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov