-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Krpcovo

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Dolný Harmanec
Ochrana:3. stupeň ochrany - NP Veľká Fatra
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy

Výmera:30.01 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Strmé vápencové stráne s rozsiahlymi skalnými útvarmi, rozdelenými hlbokými dolinami medzi Bystrickou dolinou a dolinou Rakytovo ukrývajú zachovalé lesy, ktoré na troch miestach majú charakter pralesa. Prevahu majú vápencové a kvetnaté bučiny, v hlbokých  vlhkých dolinkách sutinové lesy.  Lesy oblasti boli v minulosti intenzívne obhospodarované a čiastočne pozmenené. Na dopravu boli využívané suché či mokré rizne, jedna z nich v doline Rakytovo je funkčná dodnes. Oblasť nie je sprístupnená lesnými cestami, a vzhľadom na reliéf nie je súčasným technológiám približovania dreva prístupná. Žije tu viacero vzácnych druhov fauny. Donedávna tu rástli stovky tisov, podnes sa zachovali zväčša iba na neprístupných miestach, inde ich zlikvidovala jelenia zver. Cez lokalitu nevedie žiadna značkovaná trasa. Lokalita sa skladá z troch samostatných častí.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov