-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Brdo

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Zvolen
Katastrálne územie:Hronská Breznica
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0266 - Skalka
Typy biotopov:

Ls3.1 - Teplomilné submediteránne dubové lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:6 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Malý pralesový zvyšok pri hrebeni nad potokom Jasenica v severovýchodnej časti Štiavnických vrchov. Územie je andezitové suťovisko pokryté prevažne dubovým lesom, v najextrémnejších častiach sú sutinové lesy v ktorých dominuje lipa rastúca v trsoch. Pri hrebeni vystupuje materská hornina aj na povrch v podobe menších skalných útvarov. V rámci obhospodarovania lesov sa jedná o lesy ochranného rázu. Stredom lokality prechádza pomerne nová vrstevnicová lesná cesta. Popri ceste boli odstránené niektoré dreviny.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov