-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Hlinský žľab

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Starý Smokovec
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:6 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Hlinský žľab je jedna zo zachovalých pralesových lokalít na území Národnej prírodnej rezervácie Tichá dolina. Lokalitu tvoria dva pralesové zvyšky so smrekovými lesmi čučoriedkovými, ležiace v nadmorskej výške od 1300 do 1525 m.n.m .  V časti lokality po disturbancii sa okrem smreku výraznejšie uplatňuje aj jarabina. Znaky po ľudskej činnosti z nie sú viditeľné, ale je predpoklad ovplyvnenia a pastvou v minulosti. Lokalitou ani v blízkosti neprechádza značkovaná turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov