-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Borišov

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Martin
Katastrálne územie:Belá pri Necpaloch
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Borišov
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 - Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné
Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové
Ls5.3 - Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:16.56 ha
Vlastníctvo:neznámy v správe štátu

Popis pralesového zvyšku

Smrekové lesy vysokobylinné - Ls9.2 pri vrchole severného svahu Borišova, smreky nedosahujú také rozmery ako smreky v nižších polohách; Foto © Pavol Polák

Na severnom svahu Borišova (1510 m n.m.) sa nachádza pralesový zvyšok prevažne  vysokobylinných smrečín, ktoré sa miestami striedajú s čučoriedkovými smrečinami a pri spodnom okraji plynule prechádzajú do javorovo-bukových horských lesov. Okolité lesy boli v minulosti a niekotré aj v súčasnosti prepásané a tak sa prales zachoval len na tomto ťažko prístupnom stŕmom severnom svahu. Pri vrchole je vysokobylinná smrečina so smrekmi nízkeho vzrastu, ktoré sú v rozpade. V nižších častiach je les viac zapojený s majestátnymi smrekmi.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov