-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Fišiarka

Orografický celok:Kráľovohoľské Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Nižná Boca
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:20 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Asi 5 km východne od sedla Čertovica je na hlavnom hrebeni Nízkych Tatier známa turistická útulňa Ramža. Nad ňou leží ojedinelá vrcholová plošina zvaná Rovne. Na Rovniach a na strmých svahoch tesne popod plošinu rástol ešte donedávna unikátny, pravdepodobne najzachovalejší komplex smrekového pralesa v Kráľovohoľských Nízkych Tatrách. Od roku 2002, kedy sa tu začali intenzívne ťažiť stromy, ktorých vek nezriedka presahoval 350 rokov, zostalo z pralesa iba torzo o výmere cca takmer 20 ha, a to na severne a severovýchodne orientovaných strmých svahoch kóty Fišiarka (1 478,4 m n.m.) zvažujúcich sa do dolinky Zrázok vo výške 1 370-1 450 m n.m. S ohľadom na stanovište (nadmorská výška, expozícia, kremencové podložie) tu stromy dosahujú mimoriadne dimenzie. Celá lokalita bola v minulosti domovom silnej lokálnej populácie tetrova hlucháňa, dnes vo fragmentoch pôvodných lesov prežíva posledných pár jedincov. V roku 2007 tu vrcholila gradácia podkôrnikov, teraz sú takmer všetky smreky hornej etáže odumreté, podkôrny hmyz ich opustil a tak je nádej, že tento široko-ďaleko posledný kus zachovalého horského lesa nebude zdevastovaný ťažbou. Napriek tomu, že na ploche pralesa nie sú viditeľné stopy ľudskej činnosti, je pravdepodobné, že v dávnej minulosti bol tento les ovplyvnený pastvou, s ohľadom na blízkosť Vyšnej a Nižnej Boce, dedín s veľmi silnou tradíciou ovčiarstva a blízkosť pastvín (najmä okolí kóty Fišiarka). Poloha lokality na území Národného parku Nízke Tatry a území európskeho významu SKUEV0310 Kráľovohoľské Nízke Tatry však nie je žiadnou zárukou zachovania lokality do budúcnosti.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov