-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Spálená

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Tvrdošín
Katastrálne územie:Zuberec
Ochrana:3. stupeň ochrany - TANAP
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:7.34 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Na severozápadnom svahu Spálenej sa nachádza pralesový zvyšok prevažne  Smrekových lesov čučoriedkových - Ls9.1, ktorý miestami prechádza do kosodreviny.  Pralesový zvyšok je v úžľabinke na okraji zjazdovky a za úžľabinkov prechádza v stŕmy svah. Lokalita je značne balvanitá a z toho dôvodu sa do nej v minulosti nezasahovalo. V súčasnosti sú uskutočňované určité zásahy po okraji zjazdovky a zároveň zo spodnej strany sa postupne posuvá hranica zásahov aj do tohto pralesového zvyšku. Po vrstevnici smerom od zjazdovky na pralesový zvyšok nadväzujú prírodné lesy, ktoré by v horizonte 50 rokov mohli dosiahnuť štruktúru a stav sekundárnych pralesov v prípade žeby nepokračovala kontinuita zásahov do týchto lesov.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov