-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Roštún

Orografický celok:Malé Karpaty
Okres:Malacky
Katastrálne územie:Sološnica
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Roštún
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Malé Karpaty
NATURA 2000:SKUEV0267 Biele hory
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo - javorové sutinové lesy

Výmera:25.48 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

rostun (1)
rostun (1)
rostun (10)
rostun (11)
rostun (12)
rostun (13)
rostun (2)
rostun (3)
rostun (4)
rostun (5)
rostun (6)
rostun (7)
rostun (8)
rostun (9)

Výrazný strmý vápencový bralnatý hrebeň s rozsiahlymi suťami ležiaci v západnej časti Malých Karpát ukrýva porasty s charakterom pralesa o výmere približne 25 ha. Nájdeme ho na juhovýchodne orientovaných svahoch pod kótou Vápenná (752,2 m n.m.), cca 2,5 km juhovýchodne od obce Sološnica v nadmorskej výške od 420 do 740 m. Starší názov tejto kóty ležiacej v Pezinských Karpatoch je Roštún, a tak sa volá aj NPR, ktorá chráni túto lokalitu a jej širšie okolie od roku 1953. Rôznorodosť terénnych tvarov, výrazná členitosť reliéfu a vystupujúce skalné bralá podmienili bohaté zastúpenie rastlinných a živočíšnych druhov, vrátane druhov vzácnych a ohrozených. Priamo na lokalite dominujú lipovo-javorové sutinové lesy s dominanciou buka a výraznou prímesou jaseňa štíhleho a javora horského, menší podiel na výstavbe porastov majú aj hrab, javor poľný a viaceré druhy krovín. Zaujímavosťou sú drsnými poveternostnými podmienkami tvarované stromy, predovšetkým javory horské v blízkosti hrebeňa. Naopak, na priaznivejších stanovištiach dosahujú stromy pomerne veľké dimenzie (buk 350 cm, jaseň 300 cm, javor horský až 450 cm). Na lokalite sa vyskytuje dostatok odumretého dreva v rôznom stupni rozkladu a hrubé stromy. Nie sú tu viditeľné stopy po ľudskej činnosti. Masívom Vápennej prechádza turistický chodník.  Lokalita je súčasťou územia európskeho významu SKUEV0267 Biele hory a súčasne CHKO Malé Karpaty.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov