-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Nad Príslopom

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Dolná Lehota
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:6.46 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Menší zvyšok prirodzených smrečín v oblasti sedla Príslop v závere Vajskovskej doliny. Svoj prirodzený charakter si zachovali vďaka ich polohe na hornej hranici lesa. Smrek je  absolútnou dominantou týchto spoločenstiev, popri ňom sa výraznejšie uplatňuje iba jarabina vtáčia a z vyššieho vegetačného stupňa do rozvoľnených porastov preniká kosodrevina a vŕba sliezska. Priemerný vek porastov sa pohybuje okolo 200 rokov. Časť porastov podobného charakteru bola v rokoch 2009 a 2012 vyťažená, pričom rozsiahla ťažba dreva výrazne poškodila celú ľavú stranu jednej z prírodne najcennejších dolín na južnej strane Nízkych Tatier.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov