-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Brvenô

Orografický celok:Štiavnické vrchy
Okres:Žiar nad Hronom
Katastrálne územie:Jalná
Ochrana:2. stupeň ochrany - CHKO Štiavnické vrchy
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Štiavnické vrchy
NATURA 2000:SKUEV0265 - Suť
Typy biotopov:

Ls2.1 - Dubovo-hrabové lesy karpatské
Ls3.51 - Sucho a kyslomilné dubové lesy - časť A
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:6.2 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Zaujímavá lokalita pralesového zvyšku na severnom okraji Štiavnických vrchov. Juhozápadne orientovaný svah andezitových blokov je pokrytý zmesou biotopov Sucho- a kyslomilných dúbrav (Ls3.51), dubovo-hrabových lesov karpatských (Ls2.1) a lipovo-javorových sutinových lesov (Ls4). Na južnom okraji sa nachádza aj malé kamenné more pokryté machmi a lišajníkmi. V území sa nachádza viacero rôznych druhov drevín blízko fyzického veku, ako aj hrubé stromy a to predovšetkým duby zimné (332 cm). Na najextrémnejších suťoviskách a blokoviskách sa nachádzajú lipy malolisté vyrastajúce v prirodzených polykormónových ružiciach. Lokalitou a ani v okolí sa nenachádza značkovaný turistický chodník a v súčasnosti ani lesnícky chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov