-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bystrá dolina

Orografický celok:Nízke Tatry
Okres:Brezno
Katastrálne územie:Bystrá
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:10.53 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Lipovo-javorové sutinové lesy a okrajovo aj jedľovo-bukové kvetnaté lesy na dne Bystrickej doliny medzi dolinkami Malô a Krivé dolinky sú súčasťou pralesového zvyšku Bystrá dolina.

Sutinové lesy sú v celej doline najzachovalejším typom biotopu vďaka svojej viazanosti na stanovištia s vysokou povrchovou skeletnatosťou. Len vďaka tomu sa zachovali aj v najnižších polohách doliny, kde ostatné typy lesov boli intenzívne využívané a zmenené. Dominuje tu jedľa, vysoké zastúpenie dosahuje buk, javor horský (miestami až 25-30 %) a smrek, podstatne s menšou frekvenciou sa vyskytujú brest horský, jaseň štíhly a zriedkavo aj javor mliečny. Jedle tu majú bežne priemer väčší ako 1 m a obvod kmeňa cez 300 cm, najhrubšia zaevidovaná dosahuje obvod kmeňa až 435 cm. Cez lokalitu neprechádza značkovaná turistická trasa. Veľký potenciál je ukrytý v prepojení dynamicky sa rozvíjajúcich zimných rekreačných aktivít so zážitkovým, poznávacím a tzv. „katastrofickým“ turizmom v mimo zimnom období. Prales nie je osobitne chránený, je iba súčasťou Národného parku Nízke Tatry a územia európskeho významu SKUEV0302 Ďumbierske Tatry. FSC Slovensko spracovalo projekt na vyhlásenie prírodnej rezervácie v tejto lokalite, pričom ťažba dreva a ostatné lesnícke činnosti sú na jej území zakázané až do jej vyhlásenia.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov