-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Fedkov

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance, Snina
Katastrálne územie:Vyšná Rybnica, Strihovce
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Vihorlat
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:8.38 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

fedkov-2600
fedkov-2600
fedkov-2602
fedkov-2611

Lokalita sa nachádza na južnom svahu pod vrchom Fedkov (978 m n.m.).  Pralesový zvyšok je tvorený rovnorodými bukovými lesmi s typicky chudobnou bylinnou vrstvou (Fagetum pauper). Z ďalších drevín sa ojedinele vyskytuje javor horský. Na lokalite sa vyskytujú viceré prameniská. Lokalita nie je dostatočne chránená (2. st. ochrany) a hrozí, že v blízkej budúcnosti môže byť vyťažená alebo výrazne poškodená ťažbou.

Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník, ale v blízkosti lokality prechádza červeno značený turistický chodník zo strihovského sedla smerom na vrch Fedkov.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov