-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Berdo

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance
Katastrálne územie:Beňatina
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Výmera:5.79 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

berdo-2421
berdo-2421
berdo-2422
berdo-2423
berdo-2426
berdo-2427
berdo-2429
berdo-2440

Lokalita sa nachádza v blízkosti so štátnou hranicou Ukrajiny, neďaleko kóty Holica (984 m n.m.). Na veľmi strmom kamenitom svahu s vystupujúcimi skalami sa zachoval malý zvyšok bukového pralesa. Popri buku sa ojedinele vyskytuje aj javor horský, jaseň štíhly a brest horský. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 640 do 830 m n.m.

V lesných porastoch okolo lokality už prebieha ťažba a hrozí, že tento pralesový zvyšok  bude v blízkej dobe vyťažený alebo výrazne ovplyvnený ťažbou.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov