-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Beňatínsky les

Orografický celok:Vihorlatské vrchy
Okres:Sobrance
Katastrálne územie:Beňatina
Ochrana:2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKUEV0209 Morské oko, SKCHVU035 Vihorlatské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Sk2 Silikátové skalné steny so štrbinovou vegetáciou

Výmera:10.04 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

benatinsky_les-2386
benatinsky_les-2386
benatinsky_les-2390
benatinsky_les-2393
benatinsky_les-2394
benatinsky_les-2396
benatinsky_les-2397

Lokalita sa nachádza v blízkosti so štátnou hranicou Ukrajiny, neďaleko obce Beňatina. Na strmom kamenitom svahu s prevažne južnou expozíciou sa zachoval zvyšok rovnorodého bukového pralesa. Popri buku sa len ojedinele vyskytuje aj javor horský. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 740 do 910 m n.m.

V lesných porastoch okolo lokality už prebieha ťažba, vyznačené stromy na ťažbu sa nachádzajú aj na lokalite a reálne hrozí, že tento zvyšok pralesa bude v blízkej dobe vyťažený.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov