-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zálužná

Orografický celok:Javorie
Okres:Zvolen
Katastrálne územie:Zvolen
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls 4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:11.25 ha
Vlastníctvo:neštátne - cirkevné

Popis pralesového zvyšku

zaluzna-2607
zaluzna-2607
zaluzna-2619
zaluzna-2629
zaluzna-2639
zaluzna-2640
zaluzna-3957
zaluzna-3960
zaluzna-3964

Lokalita sa nachádza blízko Zvolena, na severovýchodných svahoch Zálužnej (654 m n.m.) nad vodnou nádržou Môťová. Na sutinovitom a balvanitom strmom svahu sa tu zachoval pralesový zvyšok lipovo-javorových sutinových lesov, ktorý na menej kamenitých miestach prechádza do bučín. Popri buku sa ty vyskytuje najmä lipa, javor horský, javor mliečny, hrab a dub zimný. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 360 do 560.

Cez lokalitu neprechádza žiadny chodník ani cesta. Do blízkosti lokality sa však dá dostať asfaltovou cestou okolo  Moťovskej priehrady alebo zeleno značeným turistickým chodníkom zo sídliska Sekier.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov