-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kozí chrbát

Orografický celok:Starohorské vrchy
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Liptovská Osada
Ochrana:5. stupeň ochrany - PR Kozí Chrbát
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Nízke Tatry – Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:22.9 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Pralesový zvyšok sa nachádza v Starohorských vrchoch, na severných svahoch pod kótou Kozí chrbát  (1 330,4 m n.m.) medzi sedlom Handliarka (1 211 m n.m.) a Hiadeľským sedlom  (1 099 m n.m.) v Prírodnej rezervácii Kozí chrbát. Na lokalite sú vyvinuté veľmi pekné ukážky javorovo-bukových horských lesov, kde je hlavnou drevinou buk s prímesou javora horského. Keďže sa jedná iba o úzky pruh pralesa vo vyšších nadmorských výškach, dimenzie stromov zväčša nie sú veľké, a iba v spodných častiach doliniek dosahujú väčších rozmerov. Z ďalších drevín tu rastú jedľa, brest horský, zriedkavo aj smrek. Flóru tvoria bežné druhy týchto spoločenstiev, kde dominujú nitrofilné, heminitrofilné a bučinové druhy. Do pralesovej lokality boli začlenené iba tie časti rezervácie, kde nie sú viditeľné znaky po ľudskej činnosti (účelové výbery a spracovanie kalamity v minulosti). Lokalitu pretína turistická trasa (žltá značka, sedlo Hadľanka - Hiadeľské sedlo), ktorá v zime slúži ako bežecká trať.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov