-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Magura

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Dolný Kubín
Katastrálne územie:Párnica
Ochrana:3.st. ochrany, malá časť 5. st. ochrany – PR Veľká Lučivná
Príslušnosť k VCHÚ:NP Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.3 Javorovo-bukové horské lesy

Výmera:9.72 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Zachovalé javoro-bukové lesy na väčšine plochy v štádiu rozpadu. V porastoch dominuje buk a smrek, prímes tvoria javor horský a jarabina vtáčia, ojedinele sa vyskytuje jedľa a výnimočne tis. Smrek prirodzene odumiera a postupne znižuje svoje zastúpenie, naopak svoj podiel zvyšuje buk a javor horský. Pri hrebeni predpokladáme ovplyvnenie pastvou v dávnej minulosti. V porastoch pod pralesom viacero jedincov tisa na ploche PR Veľká Lučivná. Lokalitou prechádza modro značkovaná trasa z Párnice do sedla Medziholie.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov