-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Magurka

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Ružomberok
Katastrálne územie:Ľubochňa
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Veľká Fatra
NATURA 2000:SKUEV0238 Veľká Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:7.95 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

V závere doliny SSZ od kóty Magurka (1 158 m n.m.) v mierne zvlnenom skalnatom teréne sa zachoval zvyšok jedľo-bučín s charakterom pralesa. Dominantou je buk, porasty spolu sním vytvárajú smrek a jedľa, v menšej miera ja javor horský. Okolité lesy boli výrazne ovplyvnené činnosťou človeka čo zvyšuje význam tohto pralesa. V blízkosti lokality prechádza modro značkovaná trasa z Chabzdovej do Ľubochne.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov