-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bystrý potok

Orografický celok:Poľana
Okres:Detva
Katastrálne územie:Hriňová
Ochrana:malá časť 5. stupeň ochrany – NPP Vodopád Bystrého potoka, prevažná časť 2. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:CHKO Poľana
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:12.91 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Výnimočne zachovalá ukážka sutinových lesov a jedľo-bučín nachádzajúca sa v okolí vodopádu Bystrého potoka. Porasty sú bez známok po ľudskej činnosti (s výnimkou bezprostredného okolia vodopádu) napriek tomu, že okolie je dobre sprístupnené a intenzívne využívané. Stromy, najmä buky tu dosahujú značných dimenzií. Najhrubší zaevidovaný buk mal priemer 446 cm. V povodí Bystrého potoka bolo ešte v 50. rokoch 20. storočia niekoľko desiatok hektárov lesov podobného charakteru. Pralesom na krátkom úseku prechádza zeleno značkované turistická trasa zo Skliarova k horskému hotelu Poľana.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov