-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Chladný žleb

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Pribilina
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:5.09 ha
Vlastníctvo:spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Lokalita má podobný charakter ako prales Trestený žľab (http://www.pralesy.sk/lokality/lokality-pralesov.html?id=91&task=view), s ktorým ešte v r. 2010 vytvárala jednu lokalitu. Po vyťažení časti plochy až po kosodrevinu bolo lokalita rozdelená na prales Trstený žľab a pralesový zvyšok Chladný žleb. V máji 2014 vietor vyvrátil alebo zlomil 95% stromov. Vzhľadom na nedostatočnú ochranu je preto budúcnosť lokality otázna.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov