-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kilianka

Orografický celok:Ďumbierske Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Partizánska Ľupča
Ochrana:3. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:NP Nízke Tatry
NATURA 2000:SKUEV0302 Ďumbierske Nízke Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:11.01 ha
Vlastníctvo:neštátne - spoločenstevné

Popis pralesového zvyšku

Letecká snímka z roku 2011 © Google Earth

Zachovalé klimaxové smrečiny pod hornou hranicou lesa na severovýchodne orientovaných svahoch Veľkej hole (1 640 m n.m.). Popri dominantnom smreku sa vyskytuje ešte jarabina vtáčia, výnimočne aj buk a to hlavne v spodnej etáži. V máji 2014 vietor vyvrátil alebo zlomil cca 20% stromov. Vzhľadom na nedostatočnú ochranu je preto budúcnosť lokality otázna.
Veľká časť pralesového zvyšku bola v roku 2016 vyťažená, čo môžete vidieť aj na leteckej snímke na mapách Google.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov