-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Stratená

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Rožňava
Katastrálne územie:Stratená
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Stratená
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:13.07 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Porasty s prevahou buka – vápencové bučiny a jedľovo-bukové lesy v okolí Sokolích skál neďaleko Stratenej. Za svoju zachovalosť vďačia polohe  na bralách, strmých skalnatých svahoch, ale aj v podvrcholových živnejších plochách nad skalnými zrázmi. Vegetačnú pokrývku tvorí hlavne buk, dopĺňa ho jedľa, smrek smrekovec a javor horský, sporadicky aj borovica lesná, jarabina mukyňa, javor mliečny, brest horský a jaseň štíhli. Roklinou vedie zeleno značkovaná turistická trasa zo Stratenej k Občasnému prameňu.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov