-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Holý kameň

Orografický celok:Slovenský raj
Okres:Spišská Nová Ves
Katastrálne územie:Smižany
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Holý kameň
Príslušnosť k VCHÚ:NP Slovenský raj
NATURA 2000:SKUEV0112 – Slovenský raj
Typy biotopov:

Ls5.4 - Vápnomilné bukové lesy

Výmera:9.98 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Pralesový zvyšok na severne orientovanom strmom skalnatom svahu Červenej skaly (1109 m n.m.). Prevažne bukovo-jedľový les na vápencových skalkách. V okolí sa nachádzajú tiež staršie lesy, ale s výraznejšou mierou ovplyvnenia ľudskými zásahmi. Zvyšok sa nachádza v rozsiahlejšej Národnej Prírodnej Rezervácii Holý kameň, ktorou prechádza turisticky značená trasa, ale pralesový zvyšok je od nej vzdialený a ťažko prístupný, aj keď spodný okrajom prechádza lesnícky neudržiavaný chodník. Niektoré časti sú extrémne skalnaté.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov