-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zniev

Orografický celok:Žiar
Okres:Martin
Katastrálne územie:Kláštor pod Znievom
Ochrana:1. stupeň ochrany - nechránené územie
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls5.1 Bukové a jedľovo - bukové kvetnaté lesy

Výmera:5.93 ha
Vlastníctvo:

Popis pralesového zvyšku

Pekný zvyšok pôvodných bukových lesov na južnom svahu vrchu Zniev (985m n.m.). V dávnejšej minulosti možno predpokladať ovplyvnenie človekom, lebo na vrchole znieva sa nachádzal rovnomenný hrad. V súčasnosti bez stôp po obhospodarovaní človekom. K blízkosti pralesového zvyšku Vás privedie zeleno značený turistický chodník z Kláštora pod Znievom.

Lokalita nie je nijako chránená a platí v nej 1. stupeň ochrany.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov