-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šlahorka

Orografický celok:Malá Fatra
Okres:Žilina
Katastrálne územie:Terchová
Ochrana:5. stupeň ochrany – NPR Rozsutec
Príslušnosť k VCHÚ:Národný park Malá Fatra
NATURA 2000:SKUEV 0252 Malá Fatra
Typy biotopov:

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy

Výmera:8.08 ha
Vlastníctvo:súkromné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

rozsutec1_mj (1)
rozsutec1_mj (2)
rozsutec1_mj (3)
rozsutec1_mj (4)
rozsutec1_mj (5)

Zachovalý fragment jedľovo-bukových lesov na južných svahoch Rozsutca s prirodzenou štruktúrou a drevinovým zložením vo výškovom pásme 1 020 – 1 270 m n.m. Porasty tvoria najmä buk, prímes tvorí jedľa a smrek, vtrúsene sa vyskytuje aj javor horský. Podobné lesy v masíve Rozsutca inde už nenájdeme, nakoľko boli výrazne ovplyvnené ťažbou dreva a pastvou. Okrajom lokality prechádza značkovaná turistická trasa. Prales je pod prísnou ochranou v rámci NPR Rozsutec.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov