-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kôprová dolina

Orografický celok:Vysoké Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Starý Smokovec
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Kôprová dolina
Príslušnosť k VCHÚ:Tatranský národný park
NATURA 2000:SKUEV0307 Tatry
Typy biotopov:

Ls 9.1 Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:7.78 ha
Vlastníctvo:štátne v správe ŠL Tanap-u

Popis pralesového zvyšku

koprova-4392
koprova-4392
koprova-4394
koprova-4420
koprova-4430
koprova-4431
koprova-4435
koprova-4438
koprova-4456
koprova-4457
koprova-4459

Lokalita sa nachádza v Kôprovej doline na severozápadných svahoch Hrubej kopy. Lokalita sa skladá z dvoch samostatných častí medzi ktorými rastie súvislý pás kosodreviny. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 1340 do 1460 m n.m. Nachádzajú sa tu veľmi zachovalé smrekové lesy čučoriedkové. Popri drevine smrek sa v prímesi vyskytuje aj jarabina vtáčia, breza karpatská a borovica limbová a kosodrevina. Na lokalite neboli identifikované žiadne stopy po ľudskej činnosti.  Celá lokalita je súčasťou NPR Kôprova dolina a platí v nej 5. stupeň ochrany.  Priamo cez lokalitu neprechádza žiadny turistický chodník, ale v blízkosti spodného okraja lokality prechádza modro značená turistická trasa.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov