-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Zrubiská

Orografický celok:Strážovské vrchy
Okres:Bánovce nad Bebravou
Katastrálne územie:Uhrovské Podhradie
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:
NATURA 2000:SKUEV0128 - Rokoš
Typy biotopov:

Ls3.1 Teplomilné submediteránne dubové lesy
Ls6.2 Reliktné vápnomilné borovicové a smrekovcové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy
Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:37.66 ha
Vlastníctvo:neštátne - cirkevné

Popis pralesového zvyšku

najjužnejší prirodzený výskyt reliktných vápnomilných borovicových lesov Foto © Pavol Polák

kamenne01
kamenne01
kamenne02
kamenne03
kamenne04
kamenne05
kamenne06
kamenne07
kamenne08
kamenne09
kamenne10
kamenne11
kamenne12
kamenne13
kamenne14

Štyri pralesové zvyšky nachádzajúce sa medzi Rokošom a Uhrovským hradom.

Nachádzajú sa prevažne na západne a juhozápadne orientovaných svahoch v nadmorskej výške v rozmedzí 430 až 790 m. Na viacerých miestach vystupujú na povrch karbonátové skalné útvary miestami 10 až 20 m vysoké. Plochu pokrýva pestrá zmes drevín, ako aj rozmanité byliny viazané na vápence. Na skalných hranách sa vyskytuje biotop vápnomilných reliktných borovicových lesov - Ls6.2, čo je prevdepodobne najjužnejší a najnižší prirodzený výskyt týchto lesov. Južne exponované svahy tu pokrýva prevažne biotop teplomilných submediteránnych dúbrav s výskytom duba plstnatého. V rámci celého pralesového zvyšku sa pomerne hojne vyskytuje aj tis obyčajný a s kríkov napríklad škumpa vlasatá. Napriek tomu že dreviny tu nedosahujú extremné hodnoty hrúbok jedná sa o pomerne veľmi staré jedince so všetkých drevín. Územie je veľmi ťažko prístupné a k niektorým častiam sa nedalo dostať ani počas mapovania, no napriek tomu je možné že niektoré priaznivejšie časti mohli byť v minulosti sporadicky využívané na pasenie. Na lokalitu nadväzujú prírodné lesy vápnomilných bučín. Územie ani jej okolie nie je prístupné turisticky značenou trasou. Do Studničnej dolinky vedie cesta a okolité porasty pri dolinke sú ovplyvnené lesníckym hospodárením, ale len po úroveň prvých skalných útvarov.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov