-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kozelník

Orografický celok:Veľká Fatra
Okres:Banská Bystrica
Katastrálne územie:Dolný Harmanec
Ochrana:1. stupeň ochrany
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:-
Typy biotopov:

Ls4 Lipovo-javorové sutinové lesy
Ls5.4 Vápnomilné bukové lesy

Výmera:21.8 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Marián Jasík

Lokalita sa nachádza nad obcou Dolný Harmanec, v blízkosti navštevovanej Harmaneckej jaskyne. Ide o úzky pás zachovalých lesných porastov na extrémnom, veľmi exponovanom skalnatom až bralnatom teréne, na východne orientovaných svahoch od kóty Kozelník a Vápenica v nadmorskej výške v rozpätí od cca 700 do 1020 m.  Hornou hranicou lokality prechádza značkovaný turistický chodník. Stredný vek porastu sa pohybuje v rozpätí 180 - 190 rokov. Stopy po ťažbe dreva evidované len pri hornej hranici segmentu. V minulosti (200 rokov a viac) je pravdepodobné intenzívnejšie ovplyvnenie ťažbou aj v ostatných častiach lokality. Vegetácia zodpovedá identifikovaným biotopom, najmä lipovo-javorovým sutinovým lesom a vápnomilným bučinám. Niektoré zaznamenané stromy majú úctyhodné rozmery, najväčší nameraný obvod kmeňa 450 cm vo výške 1,30 m mal javor horský , pri buku bol zaznamenaný obvod cca 400 cm a zaujímavý bol aj brest horský s obvodom kmeňa 250 cm.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov