-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Šípková

Orografický celok:Bukovské vrchy
Okres:Snina
Katastrálne územie:Ruské, Smolník nad Cirochou
Ochrana:5. stupeň ochrany - PR Šípková
Príslušnosť k VCHÚ:NP Poloniny
NATURA 2000:SKUEV0229 - Beskýd
Typy biotopov:

Ls5.1 - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls4 - Lipovo-javorové sutinové lesy

Výmera:9.87 ha
Vlastníctvo:spoločenstvenné

Popis pralesového zvyšku

Foto © Pavol Polák

Pralesový zvyšok sa skladá z dvoch polygónov, ktoré sa nachádzajú v nadmorskej výške 820 - 960 m  v rovnomennej rezervácii, ktorá bola vyhlásená v roku 1993. Lokalita je v južnej a juhovýchodnej expozícii pri hrebeni Polonín na východe Slovenska pri poľských hraniciach východne od Ruského sedla. Prevažnú časť tvoria bukové kvetnaté lesy a zvyšok je tvorený lipovo-javorovými sutinovými lesmi. Južný okraj územia bol v roku 2010 postihnutý vetrovou kalamitou, čím sa čiastočne zvýšila dynamiky tejto časti a rýchlejší rozpad lokality, Zvyšok lokality je prevažne v štádiu optima. Územím neprechádza cesta. Územie je dostupné značenou turistickou trasou vedúcou po hrebeni a lesníckym chodníkom pretínajúcim územie po vrstevnici.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov