-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Tomanová dolina

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Poprad
Katastrálne územie:Štrbské pleso
Ochrana:5. stupeň ochrany - NPR Tichá dolina
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové
Ls9.2 - Smrekové lesy vysokobylinné

Výmera:14.71 ha
Vlastníctvo:štátne

Popis pralesového zvyšku

Smrečiny nad Tomanovým vodopádom unikli odlesneniu, premene na pasienky, ako aj intenzívnej ťažbe dreva. V nadmorskej výške 1 270-1 500 m nájdeme prirodzené ukážky oboch typov smrečín. Na rozdiel od iných pralesov v Tichej doline tu rozpad smrečín nie je taký dynamický. V strednej časti lokality sa nachádza plocha nespracovaného vetrového polomu z obdobia polovice 20. storočia.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov