-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Kamenistá dolina

Orografický celok:Západné Tatry
Okres:Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie:Pribylina
Ochrana:3. stupeň ochrany - TANAP
Príslušnosť k VCHÚ:TANAP
NATURA 2000:SKUEV0307 - Tatry
Typy biotopov:

Ls9.4 - Smrekovcovo-limbové lesy
Ls9.1 - Smrekové lesy čučoriedkové

Výmera:12.04 ha
Vlastníctvo:neštátne - urbárne

Popis pralesového zvyšku

Biotop je značne fragmentovaný najmä z dôvodu skalnatého terénu, kamenných a snehových lavín. Z týchto dôvodov sa tu nachádza vysoké zastúpenie mladších vývojových štádií lesa. V minulosti tu pravdepodobne prebiehala selektívna ťažba borovice limby.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov