-
Pralesy.sk : Hlavná stránka

"Cesta slepého plnenia nariadení a príkazov vedie do slepej uličky. Cestou je postupné chápanie prírodných zákonov a ich dodržiavanie. Tie nám budú svetlom a oporou v ťažkých chvíľach rozhodovania. Ladislav Alcnauer, lesník "

sk en
-

Bujanovská dubina

Orografický celok:Čierna hora
Okres:Košice - okolie
Katastrálne územie:Malá Lodina
Ochrana:5. st. ochrany, NPR Bujanovská dubina
Príslušnosť k VCHÚ:-
NATURA 2000:SKCHVU036 Volovské vrchy
Typy biotopov:

Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy
Ls 2.2 Dubovo-hrabové lesy karpatské

Výmera:6.18 ha
Vlastníctvo:obecné

Popis pralesového zvyšku

Lokalita sa nachádza na časti NPR Bujanovská dubina na južnom svahu pod vrchom Bujanov (757 m n.m.). Nachádzajú sa tu dubovo-bukové lesné spoločenstvá. Z drevín  má najväčšie zastúpenie dub zimný, ďalej buk lesný, hrab obyčajný, lipa malolistá, javor horský, jaseň štíhly a ojedinele aj breza bradavičnatá, jarabina vtáčia a jedľa biela. V prirodzenom zmladení dominuje buk nad dubom a aj  neprítomnosť duba v krovinovej etáži poukazuje na silnejšiu konkurenčnú schopnosť buka na lokalite. Rozpätie nadmorských výšok na lokalite sa pohybuje od 600 – 710 m n.m.

Lesy v prírodnej rezervácii boli v minulosti do určitej miery ovplyvnené ťažbou dubov na železničné podvaly (pri budovaní Košicko-bohumínskej železnice) ale aj pálením drevného uhlia (stopy po milieroch). Do pralesového zvyšku je zaradená len najzachovalejšia časť s minimom stôp po ľudských zásahoch.

Cez lokalitu neprechádza žiadny značený turistický chodník.


< Späť na zoznam pralesových zvyškov